OFERTA

PROFESJONALNIE

RZECZOWO

Sporządzanie opinii na żądanie sądów, prokuratur, policji jako biegła wpisana na listę biegłych sądowych prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Szczecinie oraz na zlecenie strony (opinia prywatna):

 

- w procesie cywilnym na wszystkich etapach i rodzajach postępowań, a w szczególności:

- w postępowaniu o podział majątku wspólnego,

- w sprawach o zniesienie współwłasności,

- w sprawach spadkowych,

- w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym,

- w postępowaniu egzekucyjnym,

- w postępowaniu zabezpieczającym.

- w postępowaniu karnym we wszystkich stadiach postępowania karnego, w szczególności:

- w postępowaniu przygotowawczym,

- w postępowaniu przed sądem,

- w postępowaniu zabezpieczającym.

 

Wycena w celu pozyskania finansowania/dofinansowania:

- zabezpieczenie kredytu, leasingu, pożyczki lub zastawu,

- ubieganie się o dotacje (ARiMR, Urząd Pracy i inne).

 

Wycena przy likwidacji szkód ubezpieczeniowych, ustalenie wysokości szkody dla potrzeb postępowania ubezpieczeniowego, odszkodowawczego.

 

Pozostałe cele szacowania ruchomości:

- przy podziałach majątku (rozwody, spadki, darowizny),

- likwidacja firmy,

- określenie udziału środków trwałych w majątku przedsiębiorstwa,

- ustalenie wartości początkowej i wysokości odpisów amortyzacyjnych,

- ustalenie wartości sprzedaży ruchomości,

- określenie wartości likwidacyjnej jako ceny wywoławczej na przetargu, aukcji,

  licytacji,

- ustalenie kwoty bazowej w negocjacjach cenowych celem zawarcia umowy

  sprzedaży,

- ustalenie wartości rynkowej jako podstawy wyznaczenia wysokości podatku, cła,

  akcyzy, opłaty skarbowej,

- prywatyzacja, zmiany własnościowe, upadłości, fuzje,

- wycena za bezumowne korzystanie,

- wycena wartości użytkowej rzeczy,

- określenie wartości godziwej w przypadku braku wartości rynkowej (gdy nie ma rynku

  pierwotnego i wtórnego) i inne.

 

 

 

 

© 2000 - 2020

 ANETA ANNA MAŚNIK

WYCENA MAJĄTKU RUCHOMEGO

SZCZECIN - KOSZALIN - GORZÓW WLKP.