METODOLOGIA

PROFESJONALNIE

RZECZOWO

Przedmioty lub urządzenia stanowiące majątek ruchomy podlegają wycenie przy zastosowaniu podejścia porównawczego i/lub podejścia kosztowego, a także przy wykorzystaniu podejścia mieszanego

 

Podejście porównawcze

 

       Podejście to stosuje się zawsze w oparciu o analizę rynku wtórnego.

W podejściu porównawczym, wszędzie tam, gdzie jest to uzasadnione i możliwe, wykorzystuje się następujące metody: metoda analizy trendu cen ofertowych, metoda porównania parami, metoda porównania bezpośredniego oraz jedna z metod bezpośredniej analizy rynku. Oszacowanie wartości przedmiotu wyceny bazuje na znajomości cen transakcyjnych (ofertowych) takich samych lub podobnych, porównywalnych obiektów. Jeżeli przyjęte do porównania obiekty nie są dokładnie takie same jak obiekt wyceniany, to przeprowadza się normowanie cen ofertowych, czyli koryguje się ceny w odniesieniu do zidentyfikowanych atrybutów. Korekty te wynikają najczęściej z różnic parametrów atrybutów generalnych którymi są: wyposażenie, model, wiek, przebieg, stan techniczny itp. Wycena w podejściu porównawczym wymaga dobrej znajomości rynku wtórnego oraz atrybutów rynkowych i jest bardziej czasochłonna od wyceny w podejściu kosztowym.

 

Podejście kosztowe

 

      Podejście to oparte jest na zasadzie substytucji, tzn. przyjmuje się założenie, że świadomy, a więc poinformowany i zorientowany w warunkach rynkowych nabywca zapłaci maksymalną wartością środka równą cenie budowy lub zakupu nowego obiektu o tej samej użyteczności. Jeśli przedmiot wyceny nie jest nowy, to aktualny koszt obiektu nowego musi zostać pomniejszony o sumę odpowiadającą wszystkim formom utraty (ubytku, deprecjacji) wartości. Metodami szacowania w podejściu kosztowym są: metoda deprecjacji kosztu zastąpienia lub kosztu odtworzenia oraz metoda analizy wieku i okresu „życia”.

 

 

Podejście mieszane

 

    Podejście to oparte jest najczęściej na znajomości kosztu zastąpienia (odtworzenia) i/ bądź fragmentu trendu zmian cen ofertowych, bądź relacji wartości (metoda relacji wartości).

 

Źródło: Tadeusz Klimek, STANDARD wyceny wartości środków i megaukładów technicznych – wyd. styczeń 2010

 

 

 

© 2000 - 2020

 ANETA ANNA MAŚNIK

WYCENA MAJĄTKU RUCHOMEGO

SZCZECIN - KOSZALIN - GORZÓW WLKP.