O mnie

Rzeczoznawca ds. szacowania wartości środków technicznych

Biegła sądowa w zakresie wyceny majątku ruchomego oraz wyceny maszyn, urządzeń i megaukładów technicznych z list Prezesów Sądów Okręgowych w Szczecinie, Koszalinie, Gorzowie Wielkopolskim

Zajmuję się profesjonalnym sporządzaniem opinii o wartości rynkowej majątku ruchomego zarówno na żądanie sądów, prokuratury i policji we wszystkich stadiach i rodzajach postępowań, jak i wycen prywatnych dla osób fizycznych, prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych zakładów budżetowych i przedsiębiorstw, np. na potrzeby pozyskania finansowania, odszkodowania, przekształceń własnościowych, pozyskania dotacji, ustalenia ceny sprzedaży lub ceny wywoławczej przy przetargach oraz podziału majątku przy rozwodzie, postępowaniu spadkowym itp.

Wszechstronna wiedza oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe gwarantują Państwu profesjonalną i terminową obsługę.

Zapraszam do współpracy,

świadczę usługi na terenie całego kraju.

Aneta Anna Maśnik

Oferta

Sporządzanie opinii na żądanie sądów, prokuratur, policji (jako biegła sądowa) oraz na zlecenie stron postępowania (opinia prywatna):

w procesie cywilnym na wszystkich etapach i rodzajach postępowań, a w szczególności:

– w postępowaniu o podział majątku wspólnego,

– w sprawach o zniesienie współwłasności,

– w sprawach spadkowych,

– w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym,

– w postępowaniu egzekucyjnym,

– w postępowaniu zabezpieczającym.

w postępowaniu karnym we wszystkich stadiach postępowania karnego, w szczególności:

– w postępowaniu przygotowawczym,

– w postępowaniu przed sądem,

– w postępowaniu zabezpieczającym

Wycena w celu pozyskania finansowania/dofinansowania:

– zabezpieczenie kredytu, leasingu, pożyczki lub zastawu,

– ubieganie się o dotacje (ARiMR, Urząd Pracy i inne).

Wycena przy likwidacji szkód ubezpieczeniowych, ustalenie wysokości szkody dla potrzeb postępowania ubezpieczeniowego, odszkodowawczego.

Pozostałe cele szacowania ruchomości:

– przy podziałach majątku (rozwody, spadki, darowizny),

– likwidacja firmy,

– określenie udziału środków trwałych w majątku przedsiębiorstwa,

– ustalenie wartości początkowej i wysokości odpisów amortyzacyjnych,

– ustalenie wartości sprzedaży ruchomości,

– określenie wartości likwidacyjnej jako ceny wywoławczej na przetargu, aukcji, licytacji,

– ustalenie kwoty bazowej w negocjacjach cenowych celem zawarcia umowy sprzedaży,

– ustalenie wartości rynkowej jako podstawy wyznaczenia wysokości podatku, cła, akcyzy, opłaty skarbowej,

– prywatyzacja, zmiany własnościowe, upadłości, fuzje,

– wycena za bezumowne korzystanie,

– wycena wartości użytkowej rzeczy,

– określenie wartości godziwej w przypadku braku wartości rynkowej (gdy nie ma rynku pierwotnego i wtórnego) i inne.

Wycena ruchomości

Przykładowe usługi w ramach określania wartości majątku ruchomego:

Metodologia

Metodologia

Przedmioty lub urządzenia stanowiące majątek ruchomy podlegają wycenie przy zastosowaniu podejścia porównawczego i/lub podejścia kosztowego, a także przy wykorzystaniu podejścia mieszanego

Podejście porównawcze

Podejście to stosuje się zawsze w oparciu o analizę rynku wtórnego.

W podejściu porównawczym, wszędzie tam, gdzie jest to uzasadnione i możliwe, wykorzystuje się następujące metody: metoda analizy trendu cen ofertowych, metoda porównania parami, metoda porównania bezpośredniego oraz jedna z metod bezpośredniej analizy rynku. Oszacowanie wartości przedmiotu wyceny bazuje na znajomości cen transakcyjnych (ofertowych) takich samych lub podobnych, porównywalnych obiektów. Jeżeli przyjęte do porównania obiekty nie są dokładnie takie same jak obiekt wyceniany, to przeprowadza się normowanie cen ofertowych, czyli koryguje się ceny w odniesieniu do zidentyfikowanych atrybutów. Korekty te wynikają najczęściej z różnic parametrów atrybutów generalnych którymi są: wyposażenie, model, wiek, przebieg, stan techniczny itp. Wycena w podejściu porównawczym wymaga dobrej znajomości rynku wtórnego oraz atrybutów rynkowych i jest bardziej czasochłonna od wyceny w podejściu kosztowym.

Podejście kosztowe

 Podejście to oparte jest na zasadzie substytucji, tzn. przyjmuje się założenie, że świadomy, a więc poinformowany i zorientowany w warunkach rynkowych nabywca zapłaci maksymalną wartością środka równą cenie budowy lub zakupu nowego obiektu o tej samej użyteczności. Jeśli przedmiot wyceny nie jest nowy, to aktualny koszt obiektu nowego musi zostać pomniejszony o sumę odpowiadającą wszystkim formom utraty (ubytku, deprecjacji) wartości. Metodami szacowania w podejściu kosztowym są: metoda deprecjacji kosztu zastąpienia lub kosztu odtworzenia oraz metoda analizy wieku i okresu „życia”.

Podejście mieszane

Podejście to oparte jest najczęściej na znajomości kosztu zastąpienia (odtworzenia) i/ bądź fragmentu trendu zmian cen ofertowych, bądź relacji wartości (metoda relacji wartości).

Źródło: Dr inż. Tadeusz Klimek EUR ING, Standard Szacowania Wartości Środków i Megaukładów Technicznych, wyd. Fundacja BOMIS, Poznań, 2018

Certyfikaty

Kontakt

Nr uprawnień 1442

Aneta Anna Maśnik

Szczecin - Koszalin - Gorzów

W czym możemy pomóc ?

Wysłanie wypełnionego formularza oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu.